Άκης Μπης

Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Intrum Holdings Greece Μέλος ΔΣ, Intrum Hellas

Με παραπάνω από 25 χρόνια εμπειρία στον τομέα των τραπεζικών, χρηματοοικονομικών και τεχνολογικών υπηρεσιών, κος Μπης έχει αναλάβει ηγετικούς ρόλους για διάφορες επιχειρηματικές μονάδες εντός και εκτός Ελλάδος, εργαζόμενος σε πολυεθνικές εισηγμένες εταιρείες όπως: η Citibank, η First Data, η Eurobank και η Western Union, αλλά και σαν εργαζόμενος και συνεργάτης με εταιρείες ιδιωτικού επενδυτικού κεφαλαίου, όπως η Kaican LLP, η Baupost και η Centerbridge Partners.

Από τον Ιούλιο του 2013, ο κος Μπης δραστηριοποιείται ενεργά και συγκαταλέγεται ανάμεσα στους πρωτοπόρους στην δευτερογενή αγορά μη-εξυπηρετούμενων δανείων της Ελλάδας, έχοντας εργαστεί στην Kaican και στον Όμιλο Cepal – σε συνεργάσία με την Baupost και την Centerbridge Partners για εξαγορές χαρτοφυλακίων ΜΕΔ και για την υλοποίηση δύο διαφορετικών αδειοδοτημένων πλατφορμών εξυπηρέτησης απαιτήσεων, την Credit M και την Cepal.

Τον Φεβρουάριο του 2019 ανέλαβε καθήκοντα ως Managing Director της Intrum για την Ελλάδα με σκοπό να διαχειριστεί τις επενδυτικές δραστηριότητες του ομίλου στην ελληνική αγορά και παράλληλα να ηγηθεί της περαιτέρω ανάπτυξης της επιχειρηματικής παρουσίας της εταιρείας στην Ελλάδα.