Αλέξανδρος Βάσσος

Αντιπρόεδρος Δ.Σ. & Partner, Diadikasia Business Consulting S.A.

Ο κ. Αλέξανδρος Βάσσος είναι Αντιπρόεδρος Δ.Σ. και Partner της DIADIKASIA BUSINESS CONSULTING S.A. μίας εκ των κορυφαίων εταιριών Συμβούλων Επιχειρήσεων με δραστηριοποίηση στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης. Διαθέτει  συνολική εμπειρία 23 ετών με διεθνή εργασιακή παρουσία σε 3 Ηπείρους. Έχει διατελέσει στέλεχος της πολυεθνικής Halliburton Inc με έδρα στο Λονδίνο και το Χιούστον.

Ως επικεφαλής Partner του Τομέα Υπηρεσιών Χρηματοοικονομικού Συμβούλου (Financial Advisory Services) έχει διευθύνει έργα για την Αξιολόγηση Βιωσιμότητας & Αναδιάρθρωσης Επιχειρηματικών Δανειακών Χαρτοφυλακίων συνολικής αξίας άνω των €10,5 δις και για 850 επιχειρήσεις. Έχει διευθύνει έργα αξιολόγησης (underwriting) σε συναλλαγές πώλησης 4 χαρτοφυλακίων επιχειρηματικών ενυπόθηκων δανείων συνολικής ονομαστικής αξίας άνω των €6 δις. Επιπρόσθετα έχει ηγηθεί πληθώρας συμβουλευτικών έργων Άντλησης Επενδυτικών & Δανειακών Κεφαλαίων, καθώς και Συγχωνεύσεων & Εξαγορών (M&A). Έχει επιβλέψει έργα υποστήριξης  Αξιολόγησης Ποιότητας Ενεργητικού (Asset Quality Review) χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων ενώ έχει διευθύνει σημαντικό αριθμό συμβάσεων στα πλαίσια αξιοποίησης και διαχείρισης επενδυτικών εργαλείων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (EIB) και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης (EIF).