Ανδρέας Κ. Μπαζούρος

Δικηγόρος (LLB Hons, MBA in Finance), Διευθύνων Εταίρος Μπαζούρος Δικηγορική Εταιρεία

Ο Ανδρέας Μπαζούρος είναι ιδρυτής και διευθύνων εταίρος της δικηγορικής εταιρείας με την επωνυμία “Μπαζούρος Δικηγορική Εταιρεία”. Είναι απόφοιτος Νομικής (LLB Hons, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης) και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στα Χρηματοοικονομικά (ΜΒΑ in Finance). Εξειδικεύεται στο Τραπεζικό και Εμπορικό Δίκαιο που είναι οι κύριοι τομείς ενασχολήσεως της Δικηγορικής Εταιρείας.Διαθέτει εκτενή εμπειρία στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και στη δικαστική εκπροσώπηση των εντολέων του, ήτοι κατά κύριο λόγο τραπεζών, εταιρειών διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων και μεγάλων πολυεθνικών εταιρειών στον ιατροφαρμακευτικό κλάδο. Έχει μία ολοκληρωμένη αντίληψη του πλαισίου λειτουργίας του τραπεζικού κλάδου και έχει την ικανότητα να παρέχει πρακτικές και εύστοχες λύσεις προς τους πελάτες του.Έχει χειριστεί τα τελευταία 15 έτη πολλές απαιτητικές υποθέσεις, τις οποίες έχει ολοκληρώσει με επιτυχία. Διακρίνεται για την συνέπεια, την ταχύτητα και τον επαγγελματισμό του.