Αρβανιτάκης Άρης

Managing director, UCI Greece Loan Management Services

Ο Άρης Αρβανιτάκης είναι ο Managing director της UCI Greece Loan Management Services, εταιρία του ομίλου UCI, με κυρίους μετόχους την Santander και την BNP Paribas, από το 2017. Από το 2009 έως το 2017 ήταν ο Γενικός διευθυντής της UCI EFC στην Ελλάδα, που δραστηριοποιόταν στο χώρο της στεγαστικής πίστης. Διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία στους τομείς της Διαχείρισης Ληξιπρόθεσμων οφειλών, Στεγαστικής Πίστης, Διεύθυνσης και συντονισμό Τραπεζικών Ενναλακτικών δικτύων, Bancassurance και Ασφαλειών Ζωής στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Από το 2004 έως και το 2009 κατείχε διάφορες θέσεις ευθύνης στην Citibank PLC Ελλάδος και στο regional Office, ενώ κατά το διάστημα 1994 – 2000 κατείχε σειρά διοικητικών θέσεων στις εταιρείες ALICO AIG LIFE και Eurobank  –  Open24. Είναι απόφοιτος Οικονομικών σπουδών από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και μεταπτυχιακών σπουδών σε Διοίκηση επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο του Sheffield, U.K.