Δημήτρης Εμβαλωμένος

Διευθύνων Εταίρος της Δικηγορικής Εταιρείας Μπαχάς, Γραμματίδης & Συνεταίροι (BGP)

Ο Δημήτρης Εμβαλωμένος είναι ο επικεφαλής του Τομέα Εμπορικού Δικαίου της BGP και έχει σημαντική εμπειρία στους τομείς εξειδίκευσής του. Η μακρά και υψηλή εξειδίκευσή του στους ανωτέρω κλάδους δικαίου είχε ως αποτέλεσμα ο Δημήτρης Εμβαλωμένος /BGP να έχουν εκπροσωπήσει κορυφαίες επιχειρήσεις σε υποθέσεις ιδιαίτερων επιχειρηματικών συμφερόντων και, πολύ συχνά, ευρείας δημοσιότητας. Οι περισσότερες από τις υποθέσεις αυτές ήταν, επίσης, εξαιρετικά πολύπλοκες και ο Δημήτρης Εμβαλωμένος ήταν επικεφαλής των αντίστοιχων Ομάδων Δικηγόρων της BGP για την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου. Στον ιστότοπο της BGP αναφέρεται μόνο ένα μέρος των πελατών αυτών, ενώ πολλοί περισσότεροι απαριθμούνται στο ενημερωτικό έντυπο της BGP που είναι διαθέσιμο κατόπιν αιτήματος.

Εκπαίδευση: Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών Νομικής (LL.M) του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, Queen Mary College, 1988. Πτυχιούχος Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, 1987.

Δικηγόρος: στο Πρωτοδικείο Πειραιά, 1989, στο Εφετείο Πειραιά, 1993, στον Άρειο Πάγο, 2000.

Μέλος σε Επαγγελματικούς Συλλόγους /Ενώσεις: Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά. Ένωση Ελλήνων Εμπορικολόγων. Εταιρεία Δικαίου Ανταγωνισμού. Ελληνική Ένωση Διαιτησίας. Ελληνική Ένωση Οικονομικής Ανάλυσης του Δικαίου.  Ελληνική Ένωση Χρηματοοικονομικού Δικαίου. Διεθνής Ένωση Δικηγορικών Συλλόγων (IBA – Επιτροπές C, L, M, S). IADC.

Ιδιαίτερη μνεία θα πρέπει να γίνει στους εξής διεθνής οργανισμούς:

EUROPEAN JUSTICE FORUM (EJF) με έδρα στις Βρυξέλλες (www.europeanjusticeforum.org), ο μόνος μη κερδοσκοπικός οργανισμός που επικεντρώνεται αποκλειστικά στην προώθηση ενός ισορροπημένου συστήματος απονομής (πολιτικής) δικαιοσύνης στην Ευρώπη, του οποίου ο Δημήτρης Εμβαλωμένος είναι ανταποκριτής για την Ελλάδα.

DRI EUROPE, ο Ευρωπαϊκός κλάδος του διεθνούς οργανισμού DRI International (περισσότερα για τον DRI στους ιστοτόπους www.drieurope.org και www.dri.org), του οποίου ο Δημήτρης Εμβαλωμένος είναι επικεφαλής – υπεύθυνος για την Ελλάδα.

Τομείς εξειδίκευσης: Οικονομικό-Χρηματοπιστωτικό Δίκαιο, Δίκαιο Επιχειρήσεων, Εμπορικό Δίκαιο, Συμβάσεις Δικτύων, Συγχωνεύσεις & Εξαγορές Επιχειρήσεων (M&A), Δίκαιο Ανταγωνισμού, Ασφάλεια/Ευθύνη του προϊόντος, Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτών.

Δημοσιεύσεις: Ο Δημήτρης Εμβαλωμένος είναι συγγραφέας πολυάριθμων άρθρων. Παρακαλούμε ανατρέξτε στο συνοπτικό βιογραφικό του στον ιστότοπο της BGP (www.bahagram.com), όπου συμπεριλαμβάνονται ενδεικτικές δημοσιεύσεις του.

Γλώσσες: ελληνικά, αγγλικά.

Άλλες πληροφορίες: Έγγαμος, πατέρας τριών παιδιών