Ζανετόπουλος Κωνσταντίνος

Senior Manager, Accenture

Ο Κωνσταντίνος Ζανετόπουλος είναι Senior Manager στην Accenture με εξειδίκευση στον Χρηματοοικονομικό Τομέα. Έχει περισσότερα από 20 χρόνια συμβουλευτικής εμπειρίας στον τραπεζικό και ασφαλιστικό κλάδο, κυρίως σε μεγάλα έργα ψηφιακού μετασχηματισμού.