Θεόδωρος Α. Καλαντώνης

Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος , Troubled Assets Group, Τράπεζας Eurobank Ergasias ΑΕ

Ο κ. Θεόδωρος Καλαντώνης είναι Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας Eurobank Ergasias Α.Ε., επικεφαλής του Troubled Assets Group.
Είναι Πρόεδρος στο Δ.Σ. της Eurobank FPS Α.Ε., Υπηρεσίες Διαχείρισης Απαιτήσεων, Πρόεδρος στο Δ.Σ. ERB Ασφαλιστικές Υπηρεσίες Α.Ε. Μεσιτείας Ασφαλίσεων και Αντιπρόεδρος, μη εκτελεστικός, στο Δ.Σ. της Eurolife ERB Insurance Group A.E. και Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής Προβληματικών Δανείων στην Ελληνική Ένωση Τραπεζών.
Κατέχει πτυχίο Χημικού Μηχανικού από το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο και MBA από το Manchester Business School. Γεννήθηκε στη Στεφανιά Λακωνίας το 1962.
Έχει διατελέσει Επικεφαλής του Retail Banking της Eurobank (2014–2016) και Εντεταλμένος Γενικός Διευθυντής στην Alpha Bank, με ευθύνη τις Διευθύνσεις Ανάπτυξης και Καθυστερήσεων Λιανικής Τραπεζικής, Digital Banking και Retail International (2013 – 2014). Επίσης έχει διατελέσει Επικεφαλής του Household Lending και Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank Cards Α.Ε. (2009-2013) καθώς επίσης και ως Επικεφαλής της Στεγαστικής Πίστης στην Eurobank (2000- 2009).
Έχει εργαστεί στο παρελθόν σε επιτελικές θέσεις στις Battelle Europe, ABN AMRO Bank καθώς και στην American Express Bank.