Ιωάννης Βουγιούκας

Διευθύνων Σύμβουλος, Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου

Τραπεζικό στέλεχος με τριακονταετή πείρα στον τραπεζικό τομέα και ιδιαίτερα στην εταιρική τραπεζική. Κατείχε θέσεις υψηλής ευθύνης στις κυριότερες ελληνικές συστημικές τράπεζες στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια (ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, EUROBANK, POSTBANK, ERB LEASING BULGARIAΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ) και σε δύο εταιρείες διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (Β2KAPITAL, DV01). Εις βάθος γνώση όλου του φάσματος του Corporate Banking (Large Corporate, SME, Leasing, Factoring, Trade Finance). Μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση και αναδιάρθρωση χαρτοφυλακίων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων.