Ιωάννης Ρεβύθης

Μεσίτης – Οικονομολόγος – Εκτιμητής, π. Πρόεδρος & Μέλος ΔΣ Ομοσπονδίας Μεσιτών Ελλάδος

Ημερομηνία και τόπος γέννησης: 18/12/1961, Αθήνα – Αττικής
Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση: Βιομηχανική Σχολή Πειραιά, 1980
Πτυχίο Επιμόρφωσης Real Estate: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 1987
Μέλος Επαγγελματικών Οργανισμών:
• π. Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κτηματομεσιτών Ελλάδος
• Μέλος του Επιμελητηρίου Πειραιά
• Πρόεδρος του Συλλόγου Κτηματομεσιτών Αθηνών – Αττικής
• Μέλος FIABCI GREECE
Προϋπηρεσία: Εκτελονιστής
Επαγγελματικοί Τίτλοι: Μεσίτης Αστικών Συμβάσεων & Εκτιμητής Ακινήτων
Έτη Επαγγελματικής Εμπειρίας: 30 χρόνια Εμπειρίας στον κλάδο των ακινήτων
Κύρια Προσόντα: Εκτίμηση, Μεσολάβηση & Διαπραγμάτευση Ακινήτων