Ιωαννίδης Φρίξος

Head of Portfolio Management, Quant

Ο Φρίξος Ιωαννίδης έχει είκοσι χρόνια διοικητικής εμπειρίας, κυρίως στον τραπεζικό τομέα. Έχει αναλάβει σειρά διευθυντικών θέσεων στην Εμπορική Τράπεζα και την Αγροτική Τράπεζα υπό Εκκαθάριση. Τα τελευταία χρόνια έχει ηγηθεί της δημιουργίας δύο ολοκληρωμένων και σύγχρονων μονάδων διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων απαιτήσεων και είχε την ευθύνη διαχείρισης μεγάλων χαρτοφυλακίων Λιανικής και Επιχειρηματικής Τραπεζικής. Έχει σημαντική εμπειρία στο σχεδιασμό πολιτικών διαχείρισης και λύσεων διακανονισμού απαιτήσεων σε καθυστέρηση, ενώ γνωρίζει σε βάθος την αγορά υπηρεσιών ενημέρωσης και διεκδίκησης απαιτήσεων.

Εντάχθηκε στην ομάδα διαχείρισης και εξυπηρέτησης χαρτοφυλακίων της Qualco τον Μάιο του 2016 και είναι Chief Servicing Officer της Qquant Master Servicer ΑΕΔΑΔΠ.

Είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς και των Πανεπιστημίων Γουόρικ και Ουαλίας του Ηνωμένου Βασιλείου.