Κωνσταντίνος Μαρκογιαννάκης

Director, Head of Valuation & Advisory, Arbitrage Real Estate

Ο Κωνσταντίνος είναι υπεύθυνος του τμήματος εκτιμητικής, συμβουλευτικής και έρευνας αγοράς της Arbitrage Real Estate. Είναι ένας έμπειρος ορκωτός πραγματογνώμων εκτιμητής μηχανικός, μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος με εκτεταμένη εμπειρία σε διεθνή συμβουλευτικά έργα. Διαθέτει πολυετή εμπειρία σε συμβουλευτικά έργα προς επενδυτές, τράπεζες, ασφαλιστικές και ελεγκτικές εταιρείες και σε εκτιμητικά για σκοπούς ενυπόθηκου δανεισμού και τήρησης Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. Ασχολείται παράλληλα με θέματα τεχνικών ελέγχων και συγκεκριμένα με τον έλεγχο πολεοδομικών και στατικών θεμάτων. Έχει εκπονήσει σημαντικό αριθμό μελετών σκοπιμότητας και έρευνας αγοράς, ενώ φέρει επίσης εμπειρία στην υλοποίηση λύσεων διαχείρισης ακίνητης περιουσίας.