Κωστόπουλος Νίκος

Σύμβουλος Ανάπτυξης Επιχειρήσεων &  Γραμματέας Επιστημονικών Φορέων, Νέα Δημοκρατία

Ο Νίκος Κωστόπουλος γεννήθηκε το 1974. Τέλειωσε τη Γερμανική Σχολή Αθηνών και είναι απόφοιτος του Τμήματος Γερμανικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Παράλληλα παρακολούθησε σπουδές Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο Feruniversitaet Hagen της Γερμανίας και είναι κάτοχος Μ.Β.Α. από το Zurich Elite Business School στην Ελβετία. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σπουδές στην Ευρωπαϊκή ∆ιακυβέρνηση (Μ.E.G.) στο Πανεπιστήμιο Neapolis στην Κύπρο, και στις Διεθνείς & Ευρωπαϊκές Σπουδές στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Έχει διατελέσει Διευθύνων Σύμβουλος στην εταιρεία Planner – μέλος του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, Ειδικός Σύμβουλος της Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης του στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου του στο Υπουργείο Εσωτερικών, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του ΕΚΑΒ και Εκτελεστικός Γραμματέας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Ως υποψήφιος Αντιπεριφερειάρχης Αττικής (Νοτίου Τομέα) εξελέγει Περιφερειακός Σύμβουλος το 2014 και σήμερα είναι Γραμματέας Επιστημονικών Φορέων της Νέας Δημοκρατίας.

Κύρια δραστηριότητα του, την οποία ασκεί σήμερα, είναι η συμβουλευτική ανάπτυξης επιχειρήσεων.