Μαντζαβίνος Βασίλειος

Αντιπρόεδρος Ένωσης Τραπεζικών & Χρηματοοικονομικών Στελεχών Ελληνικής Ναυτιλίας & Γενικός Διευθυντής Ελλάδος, Unicredit Bank

Ο κ. Βασίλης Μαντζαβίνος διαθέτει μακρά εμπειρία πλέον των 27 ετών, στον τομέα της ναυτιλιακής χρηματοδότησης σε διεθνή τραπεζικά ιδρύματα. Εχει χρηματίσει σε υψηλόβαθμες θέσεις στις τράπεζες Barclays Bank Plc, HSBC Plc και UniCredit Bank AG όπου από το 2010 ειναι Γενικός Διευθυντής Ελλάδος. Είναι διπλωματούχος μηχανικός Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο Master’s Μηχανικού από το πανεπιστήμιο Cornell της Νέας Υόρκης καθώς και MBA από το Cass Business School του Λονδίνου. Τέλος είναι Αντιπροέδρος της Ενωσης Τραπεζικών και Χρηματοοικονομικών Στελεχών της Ελληνικής Ναυτιλίας.