Μπάγιας Αντώνιος

Μέλος Δ.Σ, Ελληνικός Σύνδεσμος Εταιρειών Ενημέρωσης και Διαπραγμάτευσης Απαιτήσεων (ΕΣΕΔΑ), Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, ΕΟΣ ΜΑΤΡΙΞ ΑΕ

Τα τελευταία 5 χρόνια ο Αντώνης έχει τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου στην Εος Μάτριξ ΑΕ στην Ελλάδα και αποτελεί μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Συνδέσμου των Εταιρειών Διαχείρισης Χρεών. Ο Αντώνης έχει αποδεδειγμένη εμπειρία στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Έμπειρος επαγγελματίας αναφορικά με προϋπολογισμούς, τον επιχειρησιακό σχεδιασμό, τις πωλήσεις, το λιανεμπόριο και τον τραπεζικό τομέα. Με καλλιεργημένη την αυτοπαρακίνηση διαθέτει οξύνοια και επιχειρηματικές δεξιότητες ανάπτυξης. Με πάνω από 20ετή  εμπειρία στο διεθνές και εγχώριο περιβάλλον, παίζει σημαντικό ρόλο στην δημιουργία, ανάπτυξη, αξιολόγηση των ευκαιριών και στην εκτέλεση, υλοποίηση συμφωνιών. Διαθέτει πτυχίο Μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με εξειδίκευση στο Μάρκετινγκ, από το Nottingham Trent Πανεπιστήμιο.