Νικόλας Κανελλόπουλος

Δικηγόρος, Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής, Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Προώθησης Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών (Ο.Π.Ε.Μ.Ε.Δ.)

Ο κ. Νικόλας Κανελλόπουλος είναι Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω και Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής. Είναι ο ιδρυτής και Διευθύνων Εταίρος της Δικηγορικής Εταιρείας με την επωνυμία «Νικόλας Κανελλόπουλος – Χαρά Ζέρβα & Συνεργάτες». Είναι Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Προώθησης Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών (Ο.Π.Ε.Μ.Ε.Δ.), Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Δικηγορικών Εταιρειών Ελλάδος (Σ.Δ.Ε.Ε.), καθώς και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ε.Ε.Δ.Ε.). Είναι ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου για τη Δικαιοσύνη και την Ανάπτυξη και ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Ινστιτούτου για την Προστασία της Ιδιωτικής ζωής, των Προσωπικών Δεδομένων και την Τεχνολογία, τα οποία έχουν αμφότερα συσταθεί στο πλαίσιο του Διεθνούς Οργανισμού «Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου» (EPLO). Έχει υπηρετήσει ως Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Ιούλιος 2011 – Φεβρουάριος 2015) και ως Πρόεδρος του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) (Δεκέμβριος 2009 – Ιούλιος 2011). Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών ενώ η Δικηγορική του εταιρεία είναι μέλος του διεθνούς δικτύου Δικηγορικών Εταιρειών «INTERNATIONAL JURISTS».