Παπαγιαννίδου Σίσσυ

Διευθύντρια, Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος, Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ)

Διευθύντρια Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος στην Τράπεζα της Ελλάδος από τον Αύγουστο 2015 και προηγουμένως Αναπλ. Δ/ντρια Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και Υποδιευθύντρια στη Διεύθυνση Συστημάτων Πληρωμών. Στην 26ετή πορεία της στην Τράπεζα της Ελλάδος έχει ασχοληθεί με θέματα εποπτείας, συστημάτων πληρωμών και υποδομών της αγοράς, με θέματα θεσμικού πλαισίου εν γένει, νομισματικής πολιτικής και κεφαλαιαγοράς. Έχει συμμετάσχει ως μέλος σε πολυάριθμες Επιτροπές και ομάδες εργασίας στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και στο European Systemic Risk Board, σε πολυάριθμα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ενωσης  (στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ενωσης, με ενεργή συμμετοχή σε δύο Ελληνικές Προεδρίες), καθώς και σε ομάδες τεχνικής βοήθειας της Ευρ.Ενωσης σε Κεντρικές Τράπεζες Βαλκανικών χωρών. Κατά την τελευταία τριετία συμμετέχει στο Board of Supervisors της European Banking Authority και στο Supervisory Board του Ενιαίου Μηχανισμού Εποπτείας (SSM) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.