Ρίτσου Σοφία

Senior Advisor, NPEs Μanagement, τ. μέλος Επιτροπής Ειδικών Εκκαθαρίσεων, Συνεργάτης KTA LEGAL " Κοντογεώργης Αθ. & Συνεργάτες"

Υψηλόβαθμο τραπεζικό στέλεχος με 30ετή εμπειρία και υψηλή εξειδίκευση στον τομέα των ΝPLs / ΝPEs και αρμοδιότητα τόσο σε επίπεδο χάραξης στρατηγικής όσο και επί της διαχείρισης. Βαθιά γνώστης του περιβάλλοντος, των επιχειρηματικών και επιχειρησιακών δυνατοτήτων και των νομικών και θεσμικών περιορισμών που διέπουν την λειτουργία των “κόκκινων δανείων”. Ειδική Σύμβουλος επί πενταετία των Υπουργών Οικονομικών επί της αναδιοργάνωσης και αυτονόμησης της Φορολογικής Διοίκησης και Επικεφαλής της Ειδικής Ομάδας Εργασίας του ΥΠΟΙΚ για την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών και την αναμόρφωση του εισπρακτικού συστήματος της Φορολογικής Διοίκησης μέσω καινοτόμων διαδικασιών. Μέλος της Επιτροπής Ειδικών Εκκαθαρίσεων (2013-2018), με εγκριτική αρμοδιότητα επί των εισηγήσεων του Ειδικού Εκκαθαριστή για την διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων  των πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν τεθεί υπό ειδική εκκαθάριση. Σύμβουλος επί θεμάτων αποτίμησης δανειακών χαρτοφυλακίων, χάραξης στρατηγικής διαχείρισης και είσπραξης επισφαλών απαιτήσεων, αναδιάρθρωσης εταιρικού χρέους και αναδιοργάνωσης επιχειρήσεων.