Σαββάκης Αθανάσιος

Πρόεδρος, Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) & Πρόεδρος, Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας

Ο Αθανάσιος Σαββάκης είναι Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της SavvyCan AE – HELLENIC METAL PACKAGING, Διευθύνων Σύμβουλος της BioSolids ΑΕ (βελτιωτικά εδάφους) και Μέτοχος της National Can Hellas A.E.. Μέλος του Γενικού Συμβουλίου της Τράπεζας της Ελλάδος. Μέλος Δ.Ε. του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΧΑ). Γ’ Αντιπρόεδρος του Ιδρύματος Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ). Αντιπρόεδρος ΔΣ του Κέντρου Επιχειρηματικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ).  Μέλος Δ.Σ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ). Μέλος Δ.Σ. της Ελληνικής Παραγωγής – Συμβούλιο Βιομηχανιών για την Ανάπτυξη. Μέλος Δ.Σ. του Ιδρύματος Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα.  Μέλος Δ.Σ. του Ελληνικού Συνδέσμου Επιχειρηματικών Πάρκων (ΕΣΕΠΠΑ). Μέλος Δ.Σ. του Συνδέσμου Παραγωγών & Εμπόρων Λιπασμάτων (ΣΠΕΛ). Μέλος Δ.Σ. του Σωματείου Επιχειρηματικότητας Νέων (ΣΕΝ).

Κάτοχος ΜΒΑ από το University Stirling (UK), Bsc in Business Studies & Economics από το University of Surrey (RIHE). Certified Lead Assessor για συστήματα BSEN ISO, από το Scottish Quality Management Center του University of Stirling. INSEAD Executive Education Program (Negotiation Dynamics & Strategic Management). International Federation of Purchasing & Supply Management – Certificate in Purchasing and Supply Chain Management.

Μιλάει Αγγλικά και Ιταλικά.