Σταύρος Βενιζέλος

Αναπληρωτής Ανώτερος Διευθυντής Διαχείρισης Απαιτήσεων, Τομέας Διαχείρισης Απαιτήσεων, MELFIN Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις

Ο Σταύρος Βενιζέλος είναι Έλληνας υπήκοος, γεννημένος στην Ερέτρια. Σπούδασε στο Οικονομικό Τμήμα της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Διοίκηση Επιχειρήσεων από την ΕΕΔΕ. Εντάχθηκε στη Melfin το 2018. Προηγούμενα και για 35 χρόνια, απασχολήθηκε στον Τραπεζικό Τομέα στις Τράπεζες Μακεδονίας-Θράκης ΑΕ, Interbank Ελλάδος Α.Ε. ως Διευθυντής Χορηγήσεων Κεντρικού Καταστήματος και στην Eurobank Ergasias AE στον χώρο των χρηματοδοτήσεων μεγάλων και μικρών επιχειρήσεων ως Διευθυντής Περιφερειακών Διευθύνσεων Επιχειρηματικής Πίστης (Business Centers Αμαρουσίου, Π. Ράλλη & Εθνικής Οδού), Διευθυντής Πωλήσεων Group Sales & Εναλλακτικών Δικτύων στην Γεν. Δ/νση SBB, Διευθυντής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Τραπεζικής Μικρών Επιχειρήσεων στην Γεν. Δ/νση Δικτύου Καταστημάτων. Την τελευταία 10ετία ασχολήθηκε συστηματικά με τα μη εξυπηρετούμενα Δάνεια ως Επικεφαλής του Τομέα Καθυστερήσεων Small Business Banking, ως Βοηθός Γενικός Διευθυντής και ως Σύμβουλος Διοίκησης του Retail Trouble Asset Group της Τράπεζας Eurobank Ergasias.