Τάσος Πανούσης

Πρόεδρος Ένωσης Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια & Πιστώσεις & Διευθύνων Σύμβουλος Eurobank FPS

Ο κ. Πανούσης είναι Γενικός Διευθυντής, Επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης Διαχείρισης Προβληματικών Δανείων Λιανικής Τραπεζικής της Eurobank & Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank FPS.
Είναι μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Eurobank, ενώ συμμετέχει στα Διοικητικά Συμβούλια της Eurobank FPS και της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ.

Παράλληλα, είναι Πρόεδρος της  Ένωσης Εταιριών Διαχείρισης από Δάνεια και Πιστώσεις (ΕΕΔΑΔΠ) και μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής Διαχείρισης Προβληματικών Δανείων της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών.

Με περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας στον τραπεζικό τομέα,  ξεκίνησε την καριέρα του το 1994 στην ABN AMRO BANK  και  εν συνεχεία ανέλαβε διευθυντικές θέσεις στην AMERICAN EXPRESS BANK έως το 2001. Από το 2001 διετέλεσε Επικεφαλής της Διεθνούς Λιανικής Τραπεζικής της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (NBG) έχοντας την ευθύνη της Λιανικής Τραπεζικής 6 χωρών της Ν.Α Ευρώπης για 5 χρόνια πριν την ένταξη του στην Eurobank το 2006. Στην Eurobank κατείχε από το 2006 διάφορες θέσεις ευθύνης, μέχρι το 2014 όπου ανέλαβε Επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης Τραπεζικής Ιδιωτών & Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank Household Lending ενώ από τoν Σεπτέμβριο του 2016 αναλαμβάνει την ευθύνη των Προβληματικών Δανείων της Λιανικής Τραπεζικής και της Eurobank FPS.

Είναι κάτοχος MBA από το ALBA και πτυχίου στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (AUEB) καθώς επίσης και απόφοιτος του INSEAD-Leadership Program.