Τανισκίδης Γεώργιος

Πρόεδρος, Core Capital Partners ΑΕ

Ο Γεώργιος Τανισκίδης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1961. Την περίοδο 1990 – 1998 εργάσθηκε στη Xiosbank όπου θεωρήθηκε ο πρωτεργάτης της ανάπτυξης της στεγαστικής και καταναλωτικής πίστης στην Ελλάδα. Στη συνέχεια εντάχθηκε στη Millenniumbank από την πρώτη ημέρα της ίδρυσής της, στην οποία διετέλεσε πρόεδρος & δ/νων σύμβουλος. Έχει υπάρξει μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής και του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών. Σήμερα ο κ. Τανισκίδης είναι πρόεδρος της εταιρείας συμβουλευτικών υπηρεσιών Core Capital Partners με αντικείμενο τις εργασίες επενδυτικής τραπεζικής (investment banking) και της αναδιάρθρωσης εταιρικών δανείων (debt restructuring). Επίσης, μετέχει στα διοικητικά συμβούλια διαφόρων εταιρειών.

Έχει σπουδάσει Νομικά στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, απ’ όπου αποφοίτησε πρώτος στο έτος του, και ακολούθως απέκτησε LL.M. με ειδίκευση στο εταιρικό δίκαιο από το University of Pennsylvania Law School.