Τζούρος Θεόδωρος

Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής, Επικεφαλής Corporate & Shipping Recovery, Όμιλος Τράπεζας Πειραιώς

O κ. Θεόδωρος Τζούρος είναι Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής και Επικεφαλής του Corporate & Shipping Recovery στην Τράπεζα Πειραιώς. Τα τελευταία πέντε έτη κατείχε επιτελικές θέσεις στην Τράπεζα  στο χώρο της διαχείρισης των επιχειρηματικών μη εξυπηρετούμενων δανείων. Πριν την ένταξη του στον Όμιλο Πειραιώς ήταν Διευθυντής στο τμήμα της επενδυτικής τραπεζικής της Εθνικής Τράπεζας ενώ νωρίτερα είχε εργαστεί στην Eurobank στους τομείς του project finance και investment banking. Ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία στη Deloitte ως ορκωτός ελεγκτής. Κατέχει MSc και BSc σε  Accounting & Finance από το London School of Economics και είναι Fellow Chartered Accountant με το Institute of Chartered Accountants in England and Wales.