Φατσέα Αλεξάνδρα

Senior Director, Retail/Small Business Recovery, Piraeus Bank

Η Αλεξάνδρα Φατσέα είναι Επικεφαλής της Μονάδας Recovery Ιδιωτών, Μικρών Επιχειρήσεων και Αγροτών της Τράπεζας Πειραιώς. Έχει εμπειρία 13 ετών στον Τραπεζικό Τομέα, ενώ τα τελευταία 8 ασχολείται σε υψηλόβαθμες θέσεις με την αντιμετώπιση των προβληματικών χαρτοφυλακίων στις Τράπεζες Πειραιώς, Γενική και Eurobank. Έχει ασχοληθεί με τη διαχείριση χαρτοφυλακίων αλλά και το σχεδιασμό της σχετικής στρατηγικής. Στο παρελθόν, έχει ασχοληθεί με το Project Management και τη διοίκηση μεγάλων και πολύπλοκων έργων. Είναι Αντιπρόεδρος της Διατραπεζικής Επιτροπής για το Ν.3869/2010 της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών. Έχει σπουδάσει Νομικά στην Αθήνα και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Διοίκηση και τα Οικονομικά από το Πανεπιστήμιο Reading της Αγγλίας.