Κουρμούσης Φώτης

Ειδικός Τομεακός Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης, Ελλάδα

Ο Φώτης Κουρμούσης διορίστηκε τον Ιούλιο του 2016 από τον Πρωθυπουργό, ως Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, υπαγόμενος στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, το οποίο αποτελείται από τους Υπουργούς Οικονομίας-Ανάπτυξης, Οικονομικών, Εργασίας και Δικαιοσύνης. Έχει αναλάβει το συντονισμό εφαρμογής του νόμου εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων, αναπτύσσοντας παράλληλα το δίκτυο των Κέντρων και Γραφείων Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών. Έχει εργαστεί ως Ειδικός Σύμβουλος σε διεθνείς οργανισμούς: ΟΗΕ (UNEP FI, UNDP) και ΕΕ (ΕΕΑ). Διετέλεσε Ειδικός Σύμβουλος στα Υπουργεία: Οικονομικών, Οικονομίας – Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος – Ενέργειας – Κλιματικής Αλλαγής και Γεωργίας (Ελληνική Προεδρία της Ε.Ε. 2003). Σπουδές σε  Περιβαλλοντική Διαχείριση. Μεταπτυχιακές σπουδές σε  Στρατηγική και Ηγεσία (Οξφόρδη)  και Διοίκηση Επιχειρήσεων (ALBA). Διδάκτορας και μόνιμος ΕΔΙΠ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.