Τρανούδη Μαρία

Senior Associate της Δικηγορικής Εταιρείας Μπαχάς, Γραμματίδης & Συνεταίροι (BGP)

Η Μαρία Τρανούδη είναι Senior Associate της BGP, διαθέτει ευρεία γνώση της τραπεζικής πρακτικής με επικέντρωση στον κοινοπρακτικό δανεισμό, την χρηματοδότηση ακινήτων και τις χρηματοδοτήσεις επιχειρήσεων. Διαθέτει εκτεταμένη πείρα, συμβουλεύοντας Έλληνες και διεθνείς πελάτες σχετικά με γενικά θέματα επιχειρήσεων, συγχωνεύεις και εξαγορές, εμπορικές συμφωνίες και αναδιαρθρώσεις επιχειρήσεων. Εκπαίδευση: Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών Νομικής (LL.M) του Πανεπιστημίου της Νότιας Ουαλίας, 2000. Κάτοχος Πτυχίου Νομικής (LL.B) του Πανεπιστημίου της Νότιας Ουαλίας, 1999. Δικηγόρος: στο Πρωτοδικείο Αθηνών, 2004 και στο Εφετείο Αθηνών, 2007. Τομείς εξειδίκευσης: Οικονομικό-Χρηματοπιστωτικό Δίκαιο, Δίκαιο Επιχειρήσεων, Εμπορικό Δίκαιο, Συγχωνεύσεις & Εξαγορές Επιχειρήσεων (M&A), Δίκαιο Ανταγωνισμού. Δημοσιεύσεις: Η Μαρία Τρανούδη είναι συγγραφέας πολυάριθμων άρθρων. Παρακαλούμε ανατρέξτε στο σύντομο βιογραφικό της στον ιστότοπο της BGP, όπου συμπεριλαμβάνονται ενδεικτικές δημοσιεύσεις της. Γλώσσες: ελληνικά, αγγλικά.