Η μεγαλύτερη μεταμνημονιακή βιομηχανία της Ελλάδας για τα επόμενα χρόνια είναι η αποτελεσματική διαχείριση των 100 δις Ευρώ που σήμερα βρίσκονται θαμμένα σε  χαρτοφυλάκια «κόκκινων δανείων και ανοιγμάτων» είτε σε χαρτοφυλάκια τραπεζών είτε σε πακέτα προς διαχείριση από εξειδικευμένες εταιρείες.

Το NPL Summit 2018 διοργανώνεται από την Ethos Events, σε συνεργασία με το οικονομικό και επιχειρηματικό portal banks.com.gr και το περιοδικό ΧΡΗΜΑ την Πέμπτη 29 Νοεμβρίου,  και φιλοδοξεί να αποδείξει ότι η ορθολογική διαχείριση των κόκκινων δανείων και ανοιγμάτων θα αποφέρει άμεσα οφέλη στην κοινωνία, θα δημιουργήσει σταθερές και βιώσιμες θέσεις εργασίας, θα απελευθερώσει πακτωλό κεφαλαίων τόσο από τραπεζικά ιδρύματα της χώρας όσο και από τους χρηματοπιστωτικούς γίγαντες του εξωτερικού που εξειδικεύονται σ’ αυτή τη δραστηριότητα.

Το συνέδριο προσπαθεί να διακρίνει τις μεγάλες ευκαιρίες μέσα από την κρίση των κόκκινων δανείων και ανοιγμάτων. Νέες τεχνικές διαχείρισης, νέες προοπτικές αναβίωσης, ανάπτυξης και εκμετάλλευσης μεγάλης αξίας περιουσιακών στοιχείων  που σήμερα θεωρούνται βάρος και απώλεια.

Στην συγκεκριμένη χρονική συγκυρία, η Ελληνική Κοινωνία χρειάζεται έναν Οδηγό Επιβίωσης και αξιοποίησης των ευκαιριών που αναπόφευκτα δημιουργούνται. Η διεθνής επενδυτική κοινότητα έχει πολλά να μάθει από το «ελληνικό παράδειγμα» που προσπαθεί να διαχειριστεί ένα «βάρος» που αντιστοιχεί στο 50% του ΑΕΠ, χωρίς τις οδυνηρές και αντιπαραγωγικές καταστάσεις που παρατηρήθηκαν σε άλλες χώρες της Ευρωζώνης.

Το NPL Summit θα προσπαθήσει να είναι χρήσιμο εργαλείο για όλους τους επαγγελματίες των πολλών κλάδων που εμπλέκονται στη διαχείριση των Κόκκινων Δανείων και Ανοιγμάτων.

Ελληνικές και ξένες Τράπεζες, Επενδυτικοί Οργανισμοί και Funds, Δικηγορικά Γραφεία –Νομικοί σύμβουλοι κι εταιρείες, Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, Λογιστικά Γραφεία, Εταιρίες Τεχνολογίας που δημιουργούν πλατφόρμες Διαχείρισης Κόκκινων Δανείων, Εταιρείες Real Estate και ΑΕΑΠ, Call Centers  και Εισπρακτικές Εταιρείες, Ασφαλιστικοί Οργανισμοί και Servicers θα βρουν κάτι σημαντικό και χρήσιμο όχι μόνο στο επίσημο κεντρικό πρόγραμμα του συνεδρίου αλλά και στις πάρα πολλές παράλληλες εκδηλώσεις που θα πραγματοποιούνται στο περιθώριο του NPL Summit.

 

Οι 4 θεματικές του NPL Summit 2018 αποκαλύπτουν το εύρος αλλά και το βάθος των συζητήσεων που έχουν σχεδιαστεί:

1η Ενότητα

«Θεσμικό πλαίσιο: Παρούσα κατάσταη και Μελλοντικά Ζητούμενα»

Οι νόμοι που ψηφίστηκαν και τα αποτελέσματά τους. Το προπτωχευτικό δίκαιο στην Ελλάδα και το Εξωτερικό. Οι νέες δυνατότητες και τα διδάγματα από το εξωτερικό. Ομόλογα από Κόκκινα δάνεια; Νομικές ευθύνες στελεχών. Φόβοι για διώξεις από ρυθμίσεις – κουρέματα.

2η Ενότητα

«Ευκαιρίες για το Τραπεζικό Σύστημα και την Οικονομία»

Μείωση του κόστους χρήματος για τους ιδιώτες και τις επιχειρήσεις. Απελευθέρωση κεφαλαίων από τις προβλέψεις των τραπεζικών ισολογισμών. Αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων προς όφελος της κοινωνίας και της οικονομίας. Η διαχείριση των ακινήτων και η απαιτούμενη αναχρηματοδότηση βιώσιμων επιχειρήσεων.

3η Ενότητα

«NPLs - NPEs και Κοινωνία»

Αρνητικά παραδείγματα από το εξωτερικό. Οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί και η κοινωνική πραγματικότητα. Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών. Η επαναφορά της «πίστης» πριν την «πίστωση» στην πραγματική οικονομία. Οι Κοινοί πιστούχοι. Μια δεύτερη πλατφόρμα για λόγους benchmarking;

4η Ενότητα

«Προκλήσεις και Προοπτικές στον τομέα NPLs και NPEs»

Οι νέοι αυστηροί κανόνες Εποπτείας των Τραπεζών και των Ασφαλιστικών Εταιρειών. Η Bασιλεία Ι και ΙΙ. Ακόμη και οι συνεπείς δανειολήπτες παρακολουθούνται ως εν δυνάμει «κόκκινοι δανειολήπτες». Πως διασφαλίζεται η αξιοπιστία των συστημάτων διαχείρισης. Η «αυτοματοποίηση» της διαχείρισης NPLs ανάλογα με το χρόνο καθυστέρησης. Ευκαιρίες από τη διεθνοποίηση.