Το διήμερο συνέδριο περιλάμβανε 3 βασικές Θεματικές Ενότητες:

1η Θεματική Ενότητα

«Το Κανονιστικό και Θεσμικό Πλαίσιο»

 • Panel 1: «Νομικό Πλαίσιο»
 • DEBATE: Είναι καλύτερο για τον πιστωτή να διαχειρίζεται το δάνειό του η τράπεζα ή άλλος διαχειριστής;

2η Θεματική Ενότητα

«Οι Συναλλαγές, η Εξυπηρέτηση και Οικονομικά Θέματα»

  • Panel 2A: «Διεθνείς Τάσεις»
  • Panel 2B: «Το προφίλ των συναλλαγών των κόκκινων δανείων που έχουν ολοκληρωθεί στην Ελλάδα»
  • Panel 2C: «Ελληνική Αγορά Εξυπηρέτησης Κόκκινων Δανείων»
  • Panel 2D: «Μπορεί η αγορά προβληματικών περιουσιακών στοιχείων να βοηθήσει στην αύξηση του ΑΕΠ;»

3η Θεματική Ενότητα

«Προκλήσεις και Προοπτικές στον τομέα NPLs και NPEs»

   • Panel 3Α: «Ο αντίκτυπος των NPLs στην αγορά ακινήτων»
   • Panel 3Β: «Πώς επηρεάζει η αναδιάρθρωση των κόκκινων δανείων προβληματικές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις;»
   • Panel 3C: «Ο δύσκολος Διάλογος για τα NPLs με τα ενδιαφερόμενα μέρη»